Kako je nastala teorija struna?

Davor Horvatić

    Puno se nade polagalo u teoriju struna, u nekim aspektima niti nema boljeg kandidata. No, nakon toliko godina, teorija je još uvijek samo matematički točna. Nema nikakvu potporu iz eksperimenta. Predavanje će razmotriti povijest i nastanak teorije struna, njenu nužnost, te koje su nam opcije da je u dogledno vrijeme dokažemo i teorijski.