Priče o šupljoj zemlji

Danijel Štriga

    U utrobi Zemlje ne kriju se samo dosadno kamenje i lava. Tu su čudovišta i ljepotice, junaci i barbari, drevne civilizacije i nacističke kolonije. Iako su već drevne mitologije pričale o skrivenom svijetu u unutrašnjosti planeta, u posljednja dva stoljeća su priče o šupljoj Zemlji postale gotovo podžanr fantastike.