D&D: Dungeon Escape & Bring Them Back to that Dungeon!

Johnny Maslić

    Jedan session za D&D početnike i jedan za veterane.
    Ekipa D&D početnika bježi iz tamnice – ekipa D&D veterana im je na tragu. Koja će grupa uspjeti u svom naumu?