Mitska bića Istre    

Korado Korlević

    Preplavljeni smo mitovima i legendama iz nordijskih zemalja, Irske, anglosaksonskog svijeta, a što je s našim mitskim bićima? Istra – kulturna talionica na tromeđi kultura – apsorbirala je i stoljećima stvarala svoj sustav vjerovanja i bića koja su sa ljudima dijelili  kompleksan sustav odnosa. Neka su nas vrebala, druga branila, neka su bila jako vjerojatna, druga osmišljena za edukaciju djece. O nekima se pričalo otvoreno o nekima se samo šuškalo… Zahvaljujući nekolicini istraživača, našim bakama i nešto susjeda modelirali smo naš višnjanski, edukacijski pogled na taj fenomen.