VOLONTIRANJE NA LIBURNICONU

Upoznajte nove ljude, radite u timu, razvijte organizacijske vještine, posjetite dijelove programa i zabavite se. Volonteri dobivaju akreditaciju, obroke, volonterske sate te mogućnost prisustvovanja odabranim dijelovima programa. Uz to imaju vječnu zahvalnost organizatora te nam se, ako su se pokazali vrijednima i marljivima, uvijek mogu obratiti za profesionalnu preporuku.

Pomoć volontera nam je potrebna u periodu od 12.08. do 19.08. Očekujemo da će svatko odraditi najmanje 12 sati kroz više dana, držati se uputa organizatora, te da ćemo ostvariti dobru radnu atmosferu. Preduvjet je imati 15 ili više godina. U slučaju da ste maloljetni, morate donijeti potpisanu suglasnost roditelja, koju ćete dobiti putem e-maila.

Ako imate kakvih nedoumica ili dodatnih pitanja obratite nam se na: liburnicon@gmail.com